Αλλάξατε πρόσφατα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας στον ιστότοπο {{site.name}} σε {{user.email}}. Αν αυτό είναι σωστό, πηγαίνετε εδώ για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

Διαφορετικά, μπορείτε με ασφάλεια να αγνοήσετε και διαγράψτε αυτό το email, αν έχετε αλλάξει γνώμη, ή αν νομίζετε ότι έχετε λάβει αυτό το μήνυμα από λάθος.